Historie a úspěchy

V této sekci se dozvíte něco málo z historie atletického klubu a jeho nejúspěšnějších atletech.

Založení oddílu

Atletický klub ve Šternberku začal svoji činnost na podzim v roce 2000, jako kroužek ZŠ Dr. Hrubého Šternberk za podpory ředitelky školy Mgr. Jindřišky Skyvové. Oficiálně byl oddíl založen 25. 12. 2001. U zrodu klubu tehdy stáli rodiče dětí Miroslav Sadil, Petr Skyva, Jan Skoupý, Martin Smolka, Kamila Neumannová a další. Založen byl s cílem podporovat a rozvíjet atletiku ve městě a jeho okolí. První kroky klubu byly spojeny s tréninky a závody menších dětí, kteří spolu s rodiči sdíleli vášeň pro atletiku. Postupem času se atletický klub rozrůstal a získával popularitu mezi mládeží i dospělými.

Během své historie atletický klub prošel různými obdobími, kde zaznamenal řadu úspěchů. Vzhledem ke geografické poloze města a absenci atletického stadionu se zprvopočátku oddíl věnoval zejména běžeckým disciplínám. První starty na Mistrovství České republiky se datují k roku 2004 a účasti na mistrovství v přespolním běhu. S postupem času hrál klub čím dál větší roli ve společenském a sportovním životě města tím, že pořádal místní akce, tréninky a podporoval talentované atlety ve svém regionu. 

Atletický klub začínal s pořadatelstvím na Kiosku, kde organizoval závody v přespolním běhu. V roce 2009 zde uspořádal dokonce Mistrovství Moravy a Slezska. Odtud se po dlouhých letech závod přestěhoval do Tyršových sadů, kde se bude v roce 2024 konat již 60. ročník tohoto závodu.

Dlouhá léta využíval jako zázemí tělocvičnu a hřiště ZŠ Dr. Hrubého. Se zvyšujícím se počtem dětí a rostoucími nároky starších dětí bylo potřeba řešit možnost vrcholového tréninku s odpovídajícím zázemím. Jednu dobu atleti využívali škvárového okruhu na fotbalovém stadionu, kde bohužel spolupráce nefungovala.

Běžecký pohár Olomouckého kraje

Atletický klub Šternberk stál u zrodu Běžeckého poháru Olomouckého kraje. Předseda oddílu Miroslav Sadil přišel s konceptem 6 závodů, kterého se hned v prvním ročníku v roce 2007 zúčastnilo 215 dětí. S postupem času se zvyšovala popularita a tak přibylo kromě závodů i mnoho účastníků. V průběhu let Šternberk navštívilo spousta sportovních osobností, kteří na vyhlášení předávali ceny nejlepším běžcům. Za zmínku stojí jistě Mistr Evropy Jakub Holuša, čeští rekordmani Jiří Sýkora a Ivan Uvizl, nebo také olympionička Kristiina Mäki. V roce 2023 se poháru zúčastnilo 452 dětí. Od roku 2024 bylo pořadatelství po dlouhých 17 letech předáno Krajskému atletickému svazu Olomouc, který naváže na dosavadní práci klubu.

Atletický stadion

V roce 2020 započala výstavba vytouženého atletického stadionu. Město využilo dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a v létě roku 2021 dostavělo Atletický stadion Pod Kopcem. Oficiálně byl stadion otevřen v říjnu 2021 za přítomnosti zástupců Českého atletického svazu a města Šternberk. Na stadionu proběhl projekt Atletika pro rodinu a Pohybová gramotnost, kde si společně s dětmi zazávodila finalistka olympijských her Irena Šedivá. 

Největší úspěchy šternberských atletů

V průběhu let v klubu vyrostla spousta výborných atletů, ale také trenérů a rozhodčích. V současné době (2024) v klubu působí 33 trenérů s platným trenérským vzděláním, kteří se věnují více téměř 3 stovkám aktivních atletů.

První medaili na Mistrovství České republiky získal pro atletický klub Ondřej Doležel v roce 2008. Jeho bronzová medaile z přespolního běhu odstartovala výjimečnou sérii. Šternberk totiž od té doby už žádný rok (k roku 2024) neodjel z republikových šampionátů bez medaile.

Během tohoto období získali reprezentanti klubu 29 titulů Mistra České republiky a desítky dalších medailí. Mezi nejúspěšnější atlety oddílové historie patří čeští reprezentanti Ema Klimentová, Martin Sadil, Kateřina Černocká, Veronika Janošíková, Jakub Grégr, Adam Dohnal, Alois Hřebíček a Ondřej Doležel.